Pravila o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Škofja Loka za leto 2020

08.04.2020 160