OBVESTILO - o možnosti uveljavitve oprostitve plačila najemnine občinskih poslovnih prostorov

16.07.2020 206