Skupna pobuda županov za navezavo Škofje Loke in s tem 4. razvojne osi na slovensko avtocestno omrežje

20. 10. 2021 1297