Javni poziv o razgrnitvi podatkov in k priglasitvi sprememb za potrebe odmere NUSZ za leto 2023

28. 11. 2022 127