Prošnja za zdravstveno rezervacijo zaradi bolezni otroka

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE