Javni poziv za dodelitev enkratnih denarnih nagrad v letu 2019 za izjemne dosežke v občini Škofja Loka

21.12.2018 1133
21.12.2018
Objave in pozivi
31.10.2019 ob 23:59
610-0009/2018
21.12.2018
Damjana Uršič
damjana.ursic@skofjaloka.si
51 12 333