Javni poziv – finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka v letu 2019

21.12.2018 1235
21.12.2018
Objave in pozivi
31.10.2019 ob 23:59
610-0010/2018
21.12.2018
Damjana Uršič
damjana.ursic@skofjaloka.si
04 51 12 333