Koncesija za izbiro izvajalca storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in pokopališke dejavnosti v občini Škofja Loka

14. 5. 2019 809
14.05.2019
Javni razpisi in javni natečaji
26.06.2019 do 12:00
354-34/2018
08.05.2019
Boštjan Cuznar
bostjan.cuznar@skofjaloka.si
04 5112 383