Koncesija za izbiro izvajalca storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in pokopališke dejavnosti v občini Škofja Loka

14.05.2019 765
14.05.2019
Javni razpisi in javni natečaji
26.06.2019 ob 12:00
13.05.2019
JN003007/2019-UO1
Povezava
354-34/2018
08.05.2019
Boštjan Cuznar
bostjan.cuznar@skofjaloka.si
04 5112 383