Javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev v občini Škofja Loka za leto 2019

24.09.2019 957
24.09.2019
Objave in pozivi
22.11.2019 do 00:00
622-029/2019
23.09.2019
Tina Šturm
obcina@skofjaloka.si