Javni poziv – finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka v letu 2020

23.12.2019 1173
23.12.2019
Objave in pozivi
31.10.2020 do 00:00
610-0006/2019
23.12.2019
Damjana Uršič
04 51 12 333