Namera o oddaji zemljišča v najem 2020 - vrtovi Frankovo naselje

18.05.2020 117