JAVNO NAROČILO GRADNJE REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA ŠKOFJA LOKA VIRMAŠE GRADNJA 2. IN 3. PODODSEKA

14. 10. 2021 133
14.10.2021
Javna naročila
11.11.2021 do 12:00
JN007042/2021-B01
Povezava
371-0054/2021
11.10.2021
Miloš Bajt
milos.bajt@skofjaloka.si
+386 45112351