Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA

18. 7. 2022 198
18.07.2022
Javna naročila
19.08.2022 do 12:00
JN005029/2022-B01
Povezava
Davor Prelogar