31. redna seja

949
Seja je potekala dne 20.09.2018 ob 18.00
2. Zapisnik 30. redne seje OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Poročilo o izvršenih sklepih 30. redne seje OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Zapisnik 2. dopisne seje OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. Kadrovske zadeve: a) Imenovanje novega člana/ice Občinske volilne komisije
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Odlok o OPPN Livada Žovšče v Škofji Loki-dopolnjen osnutek-druga obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske GJS pogrebne dejavnosti in JS pokopališke dejavnosti-druga obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. Odlok o oglaševanju-druga obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
17. Pobude in vprašanja svetniko
14. Sklep o pristopu Občine Škofja Loka h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 06.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 06.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Livada Žovšče« v Škofji Loki (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o oglaševanju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 02 – FILC) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)