Dovoljenja in dovolilnice za parkiranje na parkiriščih, kjer je uvedeno plačljivo parkiranje

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku