Ponudba Občini za prodajo nepremičnine (nekdanja Predkupna pravica Občine)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku