Izdaja lokacijske informacije z osnovnimi podatki (nekdanje potrdilo o namenski rabi zemljišča)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku