Izdaja dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku