Poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku