7. redna seja

1048
Seja je potekala dne 24.10.2019 ob 18.00
1. Vabilo in dnevni red
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Poročilo o izvršenih sklepih 6. redne seje
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Kadrovske zadeve
4. a) Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. b) Imenovanje novega člana Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. c) Imenovanje v. d. direktorja Zavoda 973
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Škofja Loka, d.o.o. - nujni postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. Predlog Odloka o občinski denarni pomoči v Občini Škofja Loka – prva obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. Ukinitev statusa javnega dobra
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. Finančna konstrukcija projekta Škofjeloški pasijon 2021 in organizacijski načrt s pojasnili
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. Odgovori na svetniška vprašanja
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. Pobude in vprašanja svetnikov

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.10.2019
Začetek veljavnosti: 26.10.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Škofja Loka d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.10.2019
Začetek veljavnosti: 26.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.10.2019
Začetek veljavnosti: 26.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.10.2019
Začetek veljavnosti: 31.10.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija