Domov Organi občine Občinski svet 28. redna seja

28. redna seja

Seja je potekala dne 19.12.2013
1. Potrditev dnevnega reda 28. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Poročilo o izvršenih sklepih 27. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. Odgovori na svetniška vprašanja
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Pobude in vprašanja svetnikov
7. Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka – skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1/2 Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP v Škofji Loki – usklajen predlog – skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. Občinski prostorski načrt Občine Škofja Loka – 2. obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. Okvirni terminski plan dela Občinskega sveta Občine Škofja Loka za leto 2014
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. Spremembe in dopolnitve statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske – soglasje
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2012
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Klikni tukaj za prikaz prilog
15. Predlog sklepa o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2014
Klikni tukaj za prikaz prilog
17. Končno poročilo o opravljenem dodatnem nadzoru nad Oddelkom za prometno infrastrukturo in javne površine Občine Škofja Loka – zadeva: Izbor izvajalca zimskega vzdrževanja občinskih cest in pločnikov v Občini Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list Republike Slovenije št. 2/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2013
Začetek veljavnosti: 21.01.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 4/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2013
Začetek veljavnosti: 01.02.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2014 (Uradni list Republike Slovenije št. 111/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2013
Začetek veljavnosti: 28.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 5/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2013
Začetek veljavnosti: 21.01.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP (Uradni list Republike Slovenije št. 111/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2013
Začetek veljavnosti: 28.12.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka (Uradni list Republike Slovenije št. 5/2014)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2013
Začetek veljavnosti: 12.11.2013
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta