OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica Zdenka Podobnik, Bukovica 7 A, Selca
  • namestnica predsednice Mihaela Novak Kolenko, Puštal 42, Škofja Loka
  • član Aljaž Perme, Stara Loka 132, Škofja Loka
  • namestnica člana Mara Jelovšek, Podlubnik 20, Škofja Loka
  • član Ivan Likar, Podlubnik 200, Škofja Loka
  • namestnik člana Matjaž Klobovs, Kidričeva cesta 30, Škofja Loka
  • član Uroš Krek, Podlubnik 300, Škofja Loka
  • namestnica člana Anja Karlin, Godešič 115, Škofja Loka