OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
  • predsednica, Zdenka Podobnik, Bukovica 7 A, Selca
  • namestnica predsednice, Mihaela Novak Kolenko, Puštal 42, Škofja Loka
  • član, Aljaž Perme, Stara Loka 132, Škofja Loka
  • namestnica člana, Mara Jelovšek, Podlubnik 20, Škofja Loka
  • član, Ivan Likar, Podlubnik 200, Škofja Loka
  • namestnik člana, Matjaž Klobovs, Kidričeva cesta 30, Škofja Loka
  • član, Uroš Krek, Podlubnik 300, Škofja Loka
  • namestnica člana, Anja Karlin, Godešič 115, Škofja Loka