4. redna seja

461
Seja je potekala dne 09.03.2023 ob 18.00
1. Vabilo in dnevni red
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Poročilo o izvršenih sklepih 3. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Kadrovske zadeve:
a) Imenovanje predstavnika Občine Škofja Loka v svet Centra za socialno delo Gorenjska
Klikni tukaj za prikaz prilog
b) Predlaganje dveh kandidatov za imenovanje v Komisijo za ugotavljanje upravičenosti do občinske denarne pomoči iz sredstev proračuna občine
Klikni tukaj za prikaz prilog
c) Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
d) Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
e) Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za leti 2023 in 2024
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Sklep o letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njegovih učinkih za leto 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. Pobude in vprašanja svetnikov.
Klikni tukaj za prikaz prilog