Na voljo Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

14.04.2020 187