Kandidiranje s podpisi volivcev (občinski svet in župan)

21.07.2014 1593