Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva