Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I - 1. faza

Predpisi, na katere predpis vpliva