Odlok o občinski denarni pomoči v Občini Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva