Obvestilo glede priprave OPPN za stanovanjsko gradnjo na območju naselij Trnje in Binkelj

20.11.2020 152