Postopek javne objave osnutka pravnega akta na spletni strani Občine Škofja Loka – sodelovanje javnosti

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov