Dovoljenja in dovolilnice za parkiranje na parkiriščih, namenjenih izključno za upravičence iz območja za pešce v starem mestnem jedru (Nunski vrt)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE