Javno naročilo male vrednosti za opravljanje storitev skrbnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka

29.04.2019 473