Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P 1/1

Predpisi, na katere predpis vpliva