Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva