Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc

Predpisi, na katere predpis vpliva