Odlok o komunalnih taksah v občini Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva