Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks

Predpisi, na katere predpis vpliva