Odlok o občinskih taksah v Občini Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva