Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice

Predpisi, na katere predpis vpliva