Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice

Predpisi, na katere predpis vpliva