Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva