Program priprave občinskega lokacijskega načrta Benetke vis-a-vis

Predpisi, na katere predpis vpliva