Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH - OL - Vincarje

Predpisi, na katere predpis vpliva