Popravek odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P1/7 LTH-OL-Vincarje

Predpisi, na katere predpis vpliva