Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH - OL-Vincarje

Predpisi, na katere predpis vpliva