Avtentična razlaga priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva