Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000

Predpisi, na katere predpis vpliva