Popravek Sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986 - 2000

Predpisi, na katere predpis vpliva