Popravek Sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986 - 1990

Predpisi, na katere predpis vpliva