Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990

Predpisi, na katere predpis vpliva